COMITÉ COORDINADOR DE
CENTRES DE MEDICINA HIPERBÀRICA

El Comitè Coordinador de Centres de Medicina Hiperbàrica (CCCMH) es va crear a Barcelona el dia 4 de juny de 1988, com associació civil per establir un vincle de relació i coordinació entre els Centres que utilitzen Cambres Hiperbàriques Monoplaça o Multiplaça amb finalitat mèdica assistencial, docent, o investigadora. Està inscrit en el Servicio de Asociaciones del Ministerio del Interior amb el Número Nacional 89.786. Un membre del CCCMH és delegat mèdic d'Espanya en l'European Diving Technology Committee (EDTC). El CCCMH representa a Espanya a l'European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM). El CCCMH manté relacions regulars amb la Undersea & Hyperbaric Medical Society (UHMS), amb la European Underwater and Baromedical Society (EUBS) i amb Divers Alert Network Europe(DAN-Europe).

Tal com consta en els seus estatuts, els objectius del CCCMH són els següents:

Com a complement dels objectius anteriors, el CCCMH preten també:

L'afiliació al CCCMH està restringida als Caps de Servei, Directors, Responsables o els seus representants, dels Centres de Medicina Hiperbàrica, operatius i funcionants, de tot l'estat espanyol, i en nombre màxim d'un representant per centre.