COMITE COORDINADOR DE
CENTROS DE MEDICINA HIPERBARICA

O Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica (CCCMH) creouse en Barcelona o día 4 de xuño de 1988, como asociación civil que establece un vínculo de relación e coordinación entre os Centros que utilicen Cámaras Hiperbáricas Mono e Multipraza con finalidade médico asistencial, docente ou investigadora. Está inscrito no Servicio de Asociacións do Ministerio do Interior co Número Nacional 89.786. Un membro do CCCMH é delegado médico de España no European Diving Technology Committee (EDTC). O CCCMH representa en España o European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM). O CCCMH mantén relacións regulares coa Undersea & Hyperbaric Medical Society (UHMS), coa European Underwater and Baromedical Society (EUBS) e con Divers Alert Network Europe(DAN-Europe).

Segundo consta nos seus Estatutos, os obxetivos do CCCMH son os seguintes:

Como complemento dos obxetivos anteriores, o CCCMH persegue asimesmo:

A afiliación ó CCCMH está restrinxida ós Xefes de Servicio, Directores, Responsables ou os seus representantes designados a tal fin, dos Centros de Medicina Hiperbárica, operativos e en funcionamento, de todo o Estado Español, e en número máximo dun representante por centro.